I samarbeid med Alta Museum har vi den høyaktuelle produksjon " Resignasjon? Raseri? " med Anders Sunna sine bilder på turne i Troms og Finnmark dette skoleåret. Les mer på www.nnks.no

I samarbeid med Alta Museum har vi den høyaktuelle produksjon » Resignasjon? Raseri? » med Anders Sunna sine bilder på turne i Troms og Finnmark dette skoleåret. Les mer på www.nnks.no