Historisk satsning! Det visuelle kunstfeltet ved NBK, NK, FFF og SDS fremmet forslaget tidligere i år gjennom vårt felles innspill til statsbudsjettet, en sak vi har jobbet for lenge! Les pressemelding på våre hjemmesider. @norskebilledkunstnere @norskekunsthandverkere

Historisk satsning! Det visuelle kunstfeltet ved NBK, NK, FFF og SDS fremmet forslaget tidligere i år gjennom vårt felles innspill til statsbudsjettet, en sak vi har jobbet for lenge! Les pressemelding på våre hjemmesider. @norskebilledkunstnere @norskekunsthandverkere

Historisk satsning! Det visuelle kunstfeltet ved NBK, NK, FFF og SDS fremmet forslaget tidligere i år gjennom vårt felles innspill til statsbudsjettet, en sak vi har jobbet for lenge! Les pressemelding på våre hjemmesider. @norskebilledkunstnere @norskekunsthandverkere