I dag har styreleder @mariannehurum_ møtt Kjartan Almenning i Venstre om statsbudsjettet: UKS ønsker å få inn kunstnerassistentordningen, samt styrke den nasjonale kunstpolitiske stoltheten arbeidsstipender ⚡️⚡️⚡️

I dag har styreleder @mariannehurum_ møtt Kjartan Almenning i Venstre om statsbudsjettet: UKS ønsker å få inn kunstnerassistentordningen, samt styrke den nasjonale kunstpolitiske stoltheten arbeidsstipender ⚡️⚡️⚡️

I dag har styreleder @mariannehurum_ møtt Kjartan Almenning i Venstre om statsbudsjettet: UKS ønsker å få inn kunstnerassistentordningen, samt styrke den nasjonale kunstpolitiske stoltheten arbeidsstipender ⚡️⚡️⚡️