Pottery is back! kuratert av Gjertrud Steinsvåg åpner torsdag 14. januar i Kunstnerforbundet. Utstillingen favner ulike innfallsvinkler til samtidspotter, materialer, bruksting og historien. 28 kunstnere er utvalgt til utstillingen. Deltakere: Elisa Helland-Hansen, Gry Ringset, Heidi Bjørgan, Andreas Schneider, Marit Tingleff, Sigrid Espelien, Bjørn Erik Haugen, Eunju Kang, Torunn Måseidvåg, Hanna Björkdahl, Ida O. Barland og Lissette Escobar, Ella-Marie Berglund, Elna Hagemann, Helle Høeg Voldstad, Hedvig Malmbekk Winge, Kjell Rylander, Anette Krogstad, Bodil Mogstad Skipnes, Guri Sandvik, Magni Jensen, Tora Haabet, Victoria Günzler, Ahmad Umar, Nina Malterud, Anne Udnes, Sara Skotte og Anne Line Sund #kunstnerforbudet #kunsthåndverk #kunst #Oslo

Pottery is back! kuratert av Gjertrud Steinsvåg åpner torsdag 14. januar i Kunstnerforbundet. Utstillingen favner ulike innfallsvinkler til samtidspotter, materialer, bruksting og historien. 28 kunstnere er utvalgt til utstillingen.

Deltakere: Elisa Helland-Hansen, Gry Ringset, Heidi Bjørgan, Andreas Schneider, Marit Tingleff, Sigrid Espelien, Bjørn Erik Haugen, Eunju Kang, Torunn Måseidvåg, Hanna Björkdahl, Ida O. Barland og Lissette Escobar, Ella-Marie Berglund, Elna Hagemann, Helle Høeg Voldstad, Hedvig Malmbekk Winge, Kjell Rylander, Anette Krogstad, Bodil Mogstad Skipnes, Guri Sandvik, Magni Jensen, Tora Haabet, Victoria Günzler, Ahmad Umar, Nina Malterud, Anne Udnes, Sara Skotte og Anne Line Sund

#kunstnerforbudet #kunsthåndverk #kunst #Oslo

Pottery is back! kuratert av Gjertrud Steinsvåg åpner torsdag 14. januar i Kunstnerforbundet. Utstillingen favner ulike innfallsvinkler til samtidspotter, materialer, bruksting og historien. 28 kunstnere er utvalgt til utstillingen.

Deltakere: Elisa Helland-Hansen, Gry Ringset, Heidi Bjørgan, Andreas Schneider, Marit Tingleff, Sigrid Espelien, Bjørn Erik Haugen, Eunju Kang, Torunn Måseidvåg, Hanna Björkdahl, Ida O. Barland og Lissette Escobar, Ella-Marie Berglund, Elna Hagemann, Helle Høeg Voldstad, Hedvig Malmbekk Winge, Kjell Rylander, Anette Krogstad, Bodil Mogstad Skipnes, Guri Sandvik, Magni Jensen, Tora Haabet, Victoria Günzler, Ahmad Umar, Nina Malterud, Anne Udnes, Sara Skotte og Anne Line Sund

#kunstnerforbudet #kunsthåndverk #kunst #Oslo