Passer for
Mellomtrinn
Idé
Andy Smith og Amund Sjølie Sveen
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
2 x 1 time
Antall elever
20
Formidling Hvor er du? Andy Smith og Avund Sjølie

Prosjektet – fase én og fase to

Prosjektet begynner med at en boks ankommer en skole og en klasse. Boksen inneholder et brev fra to kunstnere – i tillegg til et engangskamera, målebånd, noen spørreskjemaer og andre oppdrag/aktiviteter. De to kunstnerne trenger informasjon fra elevene. De inviterer elevene til å ta bilder av seg selv og sin skole, til å samle inn annen informasjon og prøver fra skolen, og til å svare på en del spørsmål. De vil gjerne vite ting om elevene og det stedet elevene er; hvor kommer de fra? hvem er de? hvordan er skolen? hva spiser de til frokost? liker de pizza? hvis de ikke skulle være på skolen, hvor ville de da være?

Formidling Hvor er du? Andy Smith og Avund SjølieBoksen inneholder også brev til læreren som der bakgrunnen for prosjektet er grundig beskrevet.

Det vil ta klassen og læreren en skoletime å gjennomføre aktivitetene som boksen angir. Etterpå lukker de boksen og sender den tilbake til kunstnerne. Kunstnerne prosesserer så dette materialet, og baker det inn i en performance. Ca. 2 uker etter at klassen har svart på spørsmål og tatt bilder, kommer kunstnerne på besøk til klassen. Med seg til klasserommet har de tekst, lyd og bilder. De snakker om hvem vi er, hvem vi ikke er, hvor vi er, hvor vi ikke er, og viser bilder og spiller lyd fra ulike steder. Også dette tar omtrent en skoletime.

F1000008Til sammen danner disse to skoletimene prosjektet hvor er du? Prosjektet tenker på, og reflekterer rundt, spørsmål om menneskelig geograf; sted, identitet og lokalitet. sammen med vårt publikum ønsker vi å se og tenke på idéer omkring hvor vi er; stedet vi bor og går på skole, hvor vi kommer fra, hva vi gjør.

hvor er du? er både et forarbeid – i form av boksen – og en performance som foregår i klasserommet her og nå, en performancen som oppstår i møtet mellom klassen og de to kunstnerne.

Vi kommer til klasserommet med en kofferter. Vi setter opp en dataprojektor og et lerret. Koffertene vil også inneholde noen få objekter. Med disse små og enkle midlene utforsker vi store spørsmål omkring verden rundt oss, det store og det lille, globalt og lokalt, det personlige og det universelle.

Hver performance vil bruke noe av det materialet som det aktuelle publikummet – elevene – har skaffet til veie. Hver performance vil derfor være unik for dette stedet og dette publikummet. Fordi elevene har investert i forestillingen ved å hjelpe oss med informasjon, håper vi at grensene mellom publikum og utøvere viskes ut. Hvert sted og hver gruppe unge mennesker vi besøker vil oppleve hvor er du? forskjellig. Disse performancene under stadig utvikling vil vokse til et arkiv over hvor vi har vært og hvem vi har møtt. Vi vil fortsette å referere til dette og bruke dette som en ressurs gjennom prosjektet; klassen vi besøker i dag kan se bilder av klassen vi besøkte i går.

Passer for:
fra 5. klasse

Lokaler:
Klasserom med blendingsmuligheter.

Metode og form

Mange kunstprosjekter for skoleelever gjør bruk av interaktivitet, og spør hvordan elevene kan involveres i å lage eller reflektere rundt problemstillinger som tas opp i et kunstnerisk arbeid. I praksis betyr dette vanligvis en workshop med en eller flere av kunstnerne i etterkant av en forestilling. Dette er vanligvis en mulighet for elevene til å møte kunstnerne, snakke med dem om det de har presentert, og så få muligheten til å lage noe selv. Det de lager er noe som likner på det de har blitt servert, men det har ingen direkte sammenheng, og vil oppleves som separert.

hvor er du? angriper idéen om interaktivitet fra en ny vinkel. Heller enn å vise noe og så be om respons, ber vi om respons først – ved å invitere elevene og læreren deres til dele informasjon som inkluderes i en presentasjon – og så viser vi fram resultatet av våre felles anstrengelser.

Den andre delen av hvor er du? – besøket på skolen – søker å utforske disse utvilsomt kompliserte forholdene og temaene på en tilgjengelig og engasjerende måte. Vi benytter oss av performanceteknikker utviklet individuelt i vår egen praksis i performance, teater og musikkteater, i tillegg til at vi utvikler vår egen praksis i lys av dette nye samarbeidet. Ambisjonen er at denne performancen skal være lett, tilgjengelig, underholdende og meningsfull.

Bakgrunn

I en moderne kontekst er problemstillinger rundt menneskelig geografi; sted, identitet og lokalitet, ofte diskutert. Vårt prosjekt tar tak i disse viktige spørsmålene; kulturelt mangfold, likhet og ulikhet, migrasjon og nasjonalitet. Gjennom vårt og elevenes arbeid utvikles et prosjekt som sier noe om hva det kan bety å komme fra Oslo, Mogadishu, Kirkenes, Jerusalem eller Hemsedal, og gjennom det hva det kan betyr å være fra Norge, Scandinavia og Europa – eller Israel, Midtøsten og Asia.

Vi er ute etter å utfordre idéer omkring hvordan disse tankene presenteres. Vi forsøker ikke å bruke ”tradisjonelle” former for musikalsk eller lingvistisk presentasjon, men snarere utvikle en performance som ser på disse idéene fra flere synspunkter og som tar i bruk flere kunstneriske uttrykksformer – lyd, språk, bilder og musikk. Idéen om mangfold reflekteres både i uttrykket og de to kunstnerne bak prosjektet – én fra Nord-England, én fra Nord-Norge – én som vanligvis jobber med tekst, én som vanligvis jobber med lyd.