Passer for
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Jørn Hagen
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
1 skoledag (ca 5 klokketimer)
Antall elever
30
              Formidling MobilArt med Jørn Hagen                Formidling MobilArt med Jørn Hagen        Formidling MobilArt med Jørn Hagen

Jørn Hagen inspirerer til kreativ, skapende bildebruk. Elevene får bruke et kjent moderne verktøy på en ny måte og fokusere på sine omgivelser i en kunstnerisk sammenheng.

Om prosjektet

De fleste ungdommer har i dag kamera på mobiltelefonene sine. Bildene som blir tatt sendes som bildemeldinger (MMS) til venner. Kan bilder tatt med mobilkameraer brukes til mer enn MMS, og kan dette ”leketøyet” også brukes til å skape kreativ fotokunst? Produksjonen er bygd opp som en workshop. Elevene, i grupper, skal bruke utlånte kameramobiler til å fortelle en historie ved bruk av en serie med bilder. Historien kan eventuelt ledsages av enkle tekster. Fortellingen kan være temabasert. Resultatet av workshopen skal bli en utstilling på papir på vegg. Kan mobilkameraenes klare ufullkommenheter brukes aktivt som et element i det kunstneriske uttrykket?

Rom: Mye av workshopen vil foregå i klasserommet. I tillegg må prosjektet disponere et utstillingsrom (kan være klasserom)

Målet for prosjektet:

Prosjektet skal inspirere til kreativ, skapende bildebruk og lære elevene å bruke et kjent moderne verktøy på en ny måte og fokusere på sine omgivelser i en kunstnerisk sammenheng. Jørn Hagen ønsker også å formidle at ved å bruke et mobilkamera, fjerner en seg fra det teknisk fullkomne fotografiet, og kan gi motivet og historien større fokus.

Praktisk gjennomføring:

Kunstneren innleder med en presentasjon, en kort innføring i fototeori og gir fototips. Tema blir valgt i samråd med elevene. Elevene skal jobbe i grupper og får utdelt kameramobiler til å fotografere temaet. De skal enten fortelle en historie eller sette sammen enkeltbilder til en serie. Bildeserien skal ledsages av en enkel tekst i SMS-språk. (Historien i tekst, følelser, beskrivelse av situasjonen, tittel, etc.). Serien av bilder skrives ut, monteres, og blir en utstilling på vegg.

Forbredelser:

Før kunstfotografen kommer til skolen med workshopen ønskes følgende klart: Gruppen/klassen skal være delt opp i grupper på 5 personer. Et lerret eller vegg for projeksjon av presentasjonen. I tillegg ønskes et utstillingsrom. Det er hyggelig om dette rommet er et rom der hele skolen kan se den produserte fotokunsten. Kunstfotografen har med alt nødvendig teknisk utstyr, også mobiltelefoner med kamera. Gruppene må ha tilgang på skrivemateriell. En lærer skal være tilstede under hele workshopen og bidra til at det blir et godt arbeidsmiljø for alle. Det er også ønskelig at læreren bidrar med en del praktiske ting underveis i workshopen. I løpet av dagen trengs noen pauser for produksjon av bilder og tekster. Det er ønskelig at friminuttene kan tilpasses disse nødvendige pausene.

Kontaktinfo

Jørn Hagen kan kontaktes på telefon 90972649.