Første dag etter sommerferien Husker du…

Første dag etter sommerferiennHusker du krabbene vi fanget?nSkrubbsårene, de solbrente skuldrenenMyggstikkene, vinglassene, de leste bøkene?