Agnes Elisabeth Reiersen

  • Medlem NNBK

Jeg arbeider både med tegning og maleri, bruker mest akryl. Passer meg bra, for jeg kan arbeide i flere lag på kort tid. Jeg skifter mellom små og store formater, gjerne kvadratiske. Arkiteltur, lys- og skyggespill, slitte overflater, gamle redskaper, overraskende hendelser, menneskers samspill, literatur, og naturens uendelige former inspirerer.


Utdannelse
Kurs 1997 Tromsø, Videreutdanning, maleri og teknikker
i regi av Kunstakademiet, Oslo
1997 og 1998 Studert under Ivar Dillan og Kurt E.B.Hansen
1991-1993 Konstskolan, Kabelvåg
1988 Sommerkurs, maleri, Folkehøgskolen i Kabelvåg
1982-1983 Forming, videreutdanning, Bodø Lærerhøgskole
1974 – 86 Friundervisningen, Bergen, Trondheim og Bodø, Keramikk, maleri
1972-1974 Førskolelærerutdanning, Bodø Lærerhøgskole

Utstillinger
Separatutstilling
2007 Det lille Galleri, Bodø
2004 Atelier Lofoten, Svolvær
2003 Separatutstilling/Juleutstilling, Melbu Kunstforening
2002 Bodø Kunstforening, Bodø
2001 Alta Kunstforening, Alta

Gruppe-/kollektivutstilling
september 2013 Bodø Kunstforening, Bodø, «Kunst i natur » (KIN),
Inspirasjon i forbindelse med KIN, Maleri og stillbilder av prosjektet
November – desember 2013 Bodø Kunstforening, Bodø FIG,s fellesutstilling i foajeen
2012 Jønkøping
2010 Bodø Kunstforening, Festivalutstilling under Musikkfestuka
2004 Frazier Museum, Kentucky, USA
2004 GALERIAZERO.COM, Barcelona, Spania
2004 «Olje-uka», Mosjøen
1998 – 2012 Desemberutstillingen, Bodø Kunstforening, 13 ganger
1998 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, «Nordnorsk Samtidskunst»
1993 Kunstfestivalen, Lofoten

Års-/landsdelsutstilling
nr 52, 53, 54, 56, 66 Den Nordnorske Kunstutstilling
2004 Kirkenes, Tromsø, Harstad, Nordnorsk Samtidsutstilling, «Triennalen»
1998 NNKS, Svolvær, Nordnorsk Samtidskunst

Annet
5. – 13. april 2014 Galleri «Ofoten» Narvik Kunstforening, Narvik, Stiller ut sammen med Anne-Grethe Mjønes Coldevin «MALERI – TEGNING – FOTO»

Innkjøp
Bodø Kommune, Kulturavdelingen
Svolvær Kunstforenings faste galleri
Hadsel Kunstforenings faste galleri
Nordlandsbanken, Bodø
Finnmark Fylke, Alta Helsesenter
Div. private samlinger, Bodø

Illustrasjoner
Bodø og omegn turistförenings medlemsblad, Illustrasjon til dikt skrevet av Helga Reiersen

Undervisning-foredragsvirksomhet
2007 Bodø Psykiatriske Dagsenter, Lærer/inspirator for kurs i abstrakt maling

Stipend-priser
2001 Nordland Fylkeskommune, Kulturavdelingens reisestipend
2001 Norsk Kulturråds debutantstøtte

Studiereiser
2001 Island
1992 England
Spania, Italia, Hellas, Over mange år

Verv
2009-2014 Medlem av valgkommiteen, Bodø Kunstforening
2003-2005 Kunstnerrepresentant i styret til Bodø Kunstforening
2002-2003 Medlem av kontrollkommisjonen, NNBK
1993-1994 Daglig leder av Nordnorsken.
Bodø Kunstforening, Vara til kunstnerisk råd
FIG Bodø, Arbeidsutvalget

Annet
2013 «Kunst i natur», (KIN) , Biennale, Kjerringøy
2009 «Kunst i natur», tverrfaglig stedsrelatert prosjekt/ Biennale i Kjerringøy, KIN
2006-2009 Medeier av «Det lille galleri» i Bodø
1999 Performance under framføring av komponist Ida Heidels samtidsmusikk i Bodø Kulturhus