Harald Myrvang

  • Medlem NNBK

Harald Myrvang er født i 1944 i Lurøy. Myrvang er bosatt og har verksted i Rana kommune.

Han er utdannet i Norge, Sverige og Frankrike, har hatt diverse separatutstillinger i Norge og gruppeutstillinger i Norge og utlandet, innkjøpt av en rekke nordnorske virksomheter. Han har også ledet integrert undervisning for funksjonsfrisk ungdom og psykisk utviklingshemmede.

Harald Myrvang sier følgende om egen kunst:
”Å male bilder er en stor glede for meg. Jeg føler meg naturlig hjemme i den modernistiske, non-figurative tradisjon. Min uttrykksmåte er abstrakt i den forstand at jeg ut fra et motiv bearbeider det jeg synes er vesentlig. Det blir derfor ikke snakk om å avbilde, men å bruke motivet fritt som grunnlag for et nytt og selvstendig billeduttrykk. I likhet med musikk er det sjelden behov for å vite hva det forestiller. Bildet er noe i seg selv.
Med farger og formers hjelp er dette min måte å uttrykke meg på.”


Utdannelse
2003 Haukeliseter Grafiske verksted, Kursing i litografi, Stavanger
2002 Kunsthøyskolen i Oslo, Videreutdanning
1996 Etterutdanning for kunstnere i Tromsø
1993 Handtverksbyen Gerlesborgskolan, Fargegrafikk
1991 Ecole De Peinture, Salernes Provence
1988/89/90 Gerlesborgskolan i Bohuslän, Tegning, maling og grafikk
1983-85 Kunstskolen i Kabelvåg, Fordypningsfag: Maleri

Utstillinger
Separatutstilling
juni-august 2014 Adde Zetterquist Kunstgalleri, Storjord, Saltdal, Gjesteutstiller fra 22.juni – 24. august 2014
aug.-sept. 2015 Galleri Myrvang, Konsvikosen, Lurøy
2013 Bakeribyggfestivalen, Mo i Rana
2012 Galleri Lille Kabelvåg, Kabelvåg
2009 Galleri Myrvang, Konsvikosen, Lurøy
2007 Galleri Myrvang, Konsvikosen, Lurøy
2006 Bjarnes Hus, Ølen
2005 Alstadhaug kunstforening, Sorenskrivergården, Sandnessjøen. Hovedutstiller Petter Dass-dagene
2004 Rana Museum, Mo i Rana. Kaligrafisk utstilling
2004 Sentrum legegruppe, Mo i Rana. Maleri, tegninger, trykk
2004 Helsestasjonen i Rana, Mo i Rana. Åpningsutstilling
2004 Galleri Stensland, Mo i Rana. Modelltegninger
2004 Forskningsdager i Nord-Troms, Skjervøy. Maleri, grafikk, tegning
2002 Rana Kunstforening, Rana Museum. Maleri, tegning
2002 Galleri Stensland, Mo i Rana. Maleri
2000 Rana Sykehus, røntgenavd., Mo i Rana
1997 Rana Museum, Naturhistorisk avd., Mo i Rana
1997 Bakeribygget, Moholmen, Mo i Rana. Tegneutstilling
1995 Rana Kunstforening, Mo i Rana. Maleri og tegninger
1995 Harstad Kunstforening, Galleri 3, Harstad
1992 Fauske Kunstforening, Rådhuset, Fauske. Maleri og tegning
1991 Brønnøysund Kunstforening, Rådhuset, Brønnøysund. Maleri og tegning

Gruppe-/kollektivutstilling
2008 Galleri Myrvang, Konsvikosen, Lurøy. Søskenutstilling
2006 Sommersalongen, Svolvær
2006 Galleri Pasvik, Svanvik
2004 Mosjøen, Oljeverndager i Nordland
2004 Bodø Kunstforening, Bodø»Desemberutstilling»
2002 Salle des Arnauds, Provence, Frankrike. Maleriutstilling
2002 Moholmen, Mo i Rana, Svensk/norsk grensehandel.  Maleriutst.
2002 Galleri Binders, Mo i Rana. Maleriutst.
2000 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, «Hummer og kanari»
1998 Zahlbrygga Sommergalleri, Nesna
1996 NM kontoret Mo i Rana
1995 Galleri Stensland, Mo i Rana
1994 Hammar, Nordnorsk Kulturprofil, Hamar OL-Amfi
1993 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, Jubileumsutstilling, Kunstskolen i Kabelvåg
1993 Samfunnshuset, Mo i Rana, Markeringsutstilling Faust, i samarbeid med Nordland Teater
1993 Rana Kunstforening Mo i Rana, Jubileumsutstilling
1992 Rana Galleriet, Mo i Rana, Åpningsutstilling
1991 Salernes, Provence, Exposition Salernes
1991 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, Kunstfestivalen i Lofoten
1990 Lovund Turisheim, Lovund i Lurøy
1988/89/90/93 Gerlesborgskolan, Gerlesborg. Elevutstillinger

Års-/landsdelsutstilling
1999 Helgelandsutstillingen, Helgeland. Vandreutstilling
1993 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, Nordnorsk Samtidskunst
1992 Regionalt Kultursamarbeid i Nordland, utstilling ISN (i svarte natta)
1990 Kunstnere på Nord-Helgeland, Helgeland. Vandreutstilling
1990 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær. Sommerutstillingen
1986/88/2002/2007 Nordnorsken, Landsdelsutstilling

Annet
2007-2008-2009 Galleri Myrvang, Konsvikosen, Lurøy, Separatutst., 2007, søskenutst., 2008, sommerutst., 2009

Innkjøp
2005 Helgeland Sparbank, Mo i Rana
2004 Helsestasjonen i Rana, Mo i Rana
2002 Statens Innkrevingssentral, Mo i Rana
2000 Helgeland Sparebank, Mo i Rana
2000 Sparebank 1 Nord-Norge, Mo i Rana
2000 Toll- og avgiftsdirektoratet, Mo i Rana
1997 Sparebanken Rana, Mo i Rana
1996 Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana
1995 Rana kommune, Rådhuset, Mo i Rana
1994 Norsk Kulturråd
1993 Troms Fylkeskommune, Tromsø
1989 Regionsykehuset, Tromsø
1987 Rana kunstforening, Mo i Rana

Utsmykking
1997 Fauske videregående skole, Fauske, Utsmykkingskonsulent
1996 Fauske videregående skole, Fauske, Utsmykkingskonsulent
1988 Bedriftsøkonomisk Institut, Mo i Rana, Utsmykking

Illustrasjoner
2002 Rana Museum, Mo i Rana. Tegninger til Lemen utstilling ved Naturhistorisk avd.
2001 Rana Museum, Mo i Rana. Tegninger til Flaggermusprosjektet, utstilling ved Naturhistorisk avd.
1997 Mo i Rana. Illustrasjon til bokomslag av romanen «ANTA-MAAJEH» av S.Stevik
1992 Illustrasjon til NFUs (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) jubileumskalender
1989 Mo i Rana, Illustrasjon av plakat og program for Rana kommunes prisvinnere innen kultur, miljø etc.

Undervisning- foredragsvirksomhet
2005 Mo i Rana, Foredrag Rotary med tema: moderne billedkunst
2004 Mo i Rana, Malekurs EKKO-festivalen, kurs for ungdom:»Fra ide til produkt.»
2002 Mo i Rana, Omvisning Nordnorsken, landsdelsutstilling, Rana Museum
2000 Mo i Rana, Foredrag om bruk av billedkunst for helsearbeidere innen psykiatri
1997 Mo i Rana, Skulpturfestival for barn under NM på ski i regi av Rana kommune og Nordland Teater
1997 Mo i Rana, Omvisning tegneutstilling for skoleklasser i Rana
1996 Borkenes, Troms fylke, Omvisning tegneutstilling
1994/95/96 Mo i Rana, AOF/Rana kunstforening. Integrert undervisning for utviklingshemmede og funksjonsfrisk ungdom
1990/91/92 Mo i Rana, Tegne-og malekurs ved Folkeuniversitetet i Rana
1989 Mo i Rana, Internasjonal kunstuke for funksjonsfrisk ungdom og utviklingshemmede, med tema – utstilling «Toleranse»
1988/1989 Mo i Rana, Malekurs ved Høgda psykiatriske dagsenter

Stipend-priser
2007 Nordland fylkes Reisestipend
1996 Nordland fylkes Reisestipend
1995 Rana Utviklingsselskap
1993 Rana kommunes kulturstipend
1992 Rana kommunes kulturstipend
1990 Sparebanken Ranas jubileumsfond

Studiereiser
2004 Nice, Frankrike
2002 Salernes i Provence, Frankrike
1994 Paris, Frankrike
1991 Salernes i Provence, Frankrike
1985 St. Petersburg, Russland