Kurt Edvin Blix Hansen

  • Medlem NNBK

Kurth Edvin Blix Hansen ( 1952) bor og arbeider i Beiarn i Nordland.
Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim ved John Anton Risan og Georg Suttner (1973- 1978).

Han har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange prosjekter som ”Spor av tid” hellristing i Beiarn (også laget en film) og Trashskulptur under Festspillene i Nord-Norge.

- Et kunstnerliv er en reise, en utstilling er en havn der du stopper opp og ser hva du har gjort. Det er en sammenheng mellom livet og kunsten. Inspirasjonen kommer fra å utsette seg for ulike miljøer. Det kommer kunst ut av å bevege seg i landskapet
Det å bli kunstner handler om å få tak i en masse nøkler, og åpne rom innover i seg selv. Helt til du kommer inn i det innerste rommet.
Jeg jobber i grenselandet mot det abstrakte, fra det helt nonfigurative til det figurative. Jeg har gjort noen kommentarer hvor jeg har brukt tittelen «med fortiden inn i fremtiden.
Seilet, seilbåten er det mest intelligente menneskeheten har gjort for å bevege seg. Hjulet var selvfølgelig en fantastisk greie. Men, i et større perspektiv, så er det samspillet med naturen som er vesentlig. Å hente kraft ut av naturen, uten å forurense, er vår fremtid.