Lill-Heidi M. Olsen

  • Medlem NKNN

Utdannelse
1999 – 99 UNIKOM, Universitetet i Tromsø, ettårig praktisk pedagogisk utdanning
1993 – 95 Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen, Hovedfag, Institutt for tekstil (MA)
1990 – 93 Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen, treårig grunnstudium, Institutt for tekstil (BA)
1989 – 90 Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo, ettårig spesialiseringsstudium i billedvev, form og farge
1987 – 89 Statens Lærerhøgskole i Forming, Blaker, ettårig grunnemne i forming, harde/plastiske fag,
ettårig spesialiseringsstudium i keramikk og leireforming

Verv
2011 – NKNN, sekretær/styremedlem i NK Nord-Norge