NNKS arrangement

Andre arrangementer enn i de øvrige kategoritypene her på siden. F.eks. foredrag, opplesninger, omvisninger for voksne, møter, seminarer, etc.