Sted
Den kulturelle skolesekken, visuell kunst: Abonnementstilbud til 6.klasser i Finnmark
Fra
30. sep 2014
Til
02. jun 2015

joar_nango2   Målsetningen for verkstedet er å øke elevenes forståelse av arkitekturens utforming og den effekten den har på deres omgivelser og lokalmiljø. I akkurat dette verkstedet fokuserte jeg på design av det offentlige rom
Verkstedet begynte med en engasjerende forelesning om våre offentlige rom hvor jeg viste bilder av forskjellige superkule byprosjekter som er gjort i inn og utland. exempelvis: The hi-line fra NYC, takhageprosjekter fra Berlin og Plots badeanlegg fra København. Litt av meningen med foredraget er introdusere elevene for en del viktige begreper omkring by-utvikling og arkitektur, da med fokus på det offentlige rommene. Altså rommet mellom husene og ikke bare bygningene i seg selv. Jeg liker tanken på å introdusere barna for tanken om at arkitektur er noe some r til for alle. Foredraget ga også inspirsjon til resten av dagen hvor elevene skulle oppfordres til å tenke ut sine egne crazy og visjonære arkitekturprosjekter -designet for sitt eget nærmiljø…

joar_nango3Elevene ble så satt i grupper hvor de skulle «brainstorme» rundt sin egen by/ situasjon. I denne fasen hadde jeg forberedt noen svære kartutsnitt i ulike skala som elevene kunne samles rundt. (Jeg har funnet ut at det er veldig bra å introdusere elevene for kart og ulike skalaforhold). Kartene hadde jeg fått printet på kommunen i Vadsø. I vestre jakobselv valgte jeg et kartutsnitt av elveholmen som er et populært turterreng like ved skolen, mens inne i Vadsø hadde jeg plottet ut et kartutsnitt fra ytre byfjæra som er der barna bader og alle feirer St.Hans etc. På denne måten dro vi situasjonen litt tilbake til der vi var.

joar_nango1Etter «brainstormen» fikk hver gruppe tildelt et kartgrunnlag fra nærområdet. De fikk i oppgave å designe og utvikle et nytt prosjekt for et offentlig rom i sitt nærområde! Her måtte de tenke stort! De måtte også ha en tittel på prosjektet. Siste del av dagen bruker elevene på å lage skissemodeller i foamboard, papp, trespiler farvet kartong og lim. Vi avslutter dagen med at elevene må presentere sine prosjekter for hele klassen på en scene e.l. Så får alle applaus og jeg tar bilde av barna sammen med modellene