Sted
Alta museum
Fra
24. mai 2016
Til
25. mai 2016

Sammen med Alta museum og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa arrangerer vi seminar om kunstformidling for lærere, førskolelærere og formidlere. Seminaret er en oppfølging av et formidlingsseminar arrangert i Svolvær i 2015.

Å bidra til faglig oppdatering, diskusjon og utvikling er en viktig del av vårt arbeid med formidling. NNKS’ viktige rolle i dette arbeidet er å dele våre kunnskaper og erfaringer om samtidskunst og skapende kunstnere med lærere og ansatte i skoler og utdanningsinstitusjoner.

Seminaret vil ha begrenset antall plasser.

Informasjon om program og påmelding kommer.

Seminaret er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstnersenter, Alta Museum og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa