Sted
Oulo kunstmuseum, Finland
Fra
23. jan 2016
Til
20. mar 2016

«SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand» er en internasjonal gruppeutstilling produsert av Nordnorsk kunstnersenter. Utstillingen retter fokus mot håndverksmessig kunnskap, og undersøker hvilken rolle den kan spille i dagens samfunn. Utstillingen har vært vist ved flere kunstsentre i Norge, ved Luleå Konsthall og vises nå i Oulo kunstmuseum i Finland.

Kunstnerne som deltar i utstillingen er: Hedda Bjerkeli (No), Paulo Goldstein (GB), Tuva Gonsholt (No), Kaarina Kaikkonen (Fi), Vidar Koksvik (No), Britta Marakatt-Labba (Se), Solveig Ovanger (No), Kjell Rylander (Se), Kim Simonsson (Fi), Janna Syvänoja (Fi), Silje Figenschou Thoresen (No), Grethe Winther-Svendsen (No) og Annika Åkerfelt (Se).

Begrepet skill – som på norsk kan oversettes til ferdighet – har fått ny aktualitet de seneste årene. Både billedkunsten og kunsthåndverket har tatt en vending bort fra det rent konseptuelle, og mot et fokus på selve objektet, dets materialitet og den kunnskapen som ligger bak objektets tilblivelse. Utstillingen SKILLS kan ses i sammenheng med denne vendingen. Samtidig blir kunsthåndverket, og håndverksmessig kunnen, her satt i et større samfunnsperspektiv.

Utstillingens undertittel, Thinking through making, telling by hand, refererer til sentral forskning innen antropologi og sosiologi de siste årene. Setningen viser til en motstand mot en form for dualisme som fortsetter å prege vårt samfunn: Kroppsbasert kunnskap og håndverksferdighet blir ekskludert eller nedvurdert, og sett på som en motsetning til det tankemessige. Utstillingen stiller fokus på hvordan kunsthåndverk og materialbasert kunst i aller høyeste grad er knyttet til intellektet, og hvordan denne kunstformen innehar et stort potensial for dristig meningsproduksjon.

Noen av de deltagende kunstnerne jobber eksplisitt med samfunnskritiske spørsmål. Hos andre er det mer selve den kunstneriske fordypningen i håndverkspraksisen som kan ses som en protest mot det bestående. Prosjektets overliggende tema er betydningen av håndverksmessig kunnskap i en verden av i dag, og hvordan denne kunnskapen fornyes i forhold til de utfordringene som samtiden byr på.

Seminar lørdag 23. januar

I anledning åpningen i Oulo vil det bli arrangert seminar lørdag 23. januar.

Kuratorer for utstillingen er Putte H. Dal, Torill Østby Haaland og Janne Juvi Rasmussen.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Nordisk Kulturfond.