From
21. Mar 2016
To
10. Mar 2017

Engelsk innhold: For Nordnorsk kunstnersenter er det viktig at den kunsten barn og ungdom møter i Den kulturelle skolesekken og annen organisert formidling er i takt med samtidens kunst. Våre kunstprosjekter for og med unge tar oftest utgangspunkt i en eller flere nålevende kunstneres praksis, og kunstnere arbeider selv sammen med de unge.

Vi arbeider hele tiden med å utvikle kunstprosjekter for barn og unge, og testlab for produksjoner er et av verktøyene.  I løpet av vinteren velger vi ut tre prosjektideer fra kunstnere eller kunstnergrupper. Disse vil vi gjennom tre intense dager i samarbeid med  pedagoger, kunstnere og ekspertgrupper av barn teste og utvikle videre til produksjoner.

Mer informasjon og utlysning kommer.

This post is also available in Norwegian Bokmål