Søknadsfrist: torsdag 15 desember 2016

Kunstfaglig prosjektleder skal ha ansvar for å utarbeide prosjektbeskrivelsen som skal inngå i søknad til KORO (frist den 1. februar 2016), oppfølging av kunstproduksjon, formidling av prosjektet og rapportering til prosjekteier.

Rammebudsjett for kunstfaglig prosjektledelse skal normalt være på rundt 15 pst. av kunstbudsjettet.

Kunstbudsjett: 1 500 000,-
Byggherre/prosjekteier: Troms fylkeskommune
Fremdrift: Byggestart september 2015 og forventet ferdigstillelse høsten 2017

Om prosjektet
Det bygges ny videregående skole på Rustahøgda i Målselv kommune.
Antatt bruttoareal 7500-8000 m2. Totalt vil de være omkring 450 elever og 120 ansatte på den nye skolen.

Nybygget skal inneholde undervisningsareal for følgende studieretninger:
– Studiespesialisering
– Idrettsfag
– Base for tilrettelagt opplæring
– Design og håndverk
– Bygg og anleggsteknikk
– Medier og kommunikasjon
– Helse og oppvekst
– Elektrofag og Flyfag

Søkerne må ha:
• Erfaring fra prosjekter i offentlige rom
• Dokumentert kurator- eller kunstnerisk praksis og prosjektledelse og erfaring med kunstproduksjon
• Dokumentert formidlings- og gjennomføringsevne

Søknad skal inneholde
– Motivasjonsbrev
– CV, inkludert kontaktinformasjon, utdanning, medlemskap i kunstnerorganisasjoner og yrkesaktivitet

			

Du må være logget inn for å søke.