Om merverdiavgift 

Næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 pr år er det en ubetinget plikt å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret.

Det følger av merverdiavgiftsloven at det skal betales avgift av all omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt fra loven.

Det er gitt unntak for omsetning av visse varer og tjenester innenfor kunst og kulturområdet. Loven unntar omsetning av kunstverk direkte fra kunstneren, omsetning ved mellommann og formidling av kunstverk fra opphavsmannen.

Les mer på Norske kunsthåndverkeres nettsted

Regnskapsføring

Kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven og er også å anse som selvstendig næringsdrivende. Alle andre typer kunstnere som helt, eller delvis produserer kunstverk er å anse som næringsdrivende og er bokføringspliktige og leverer årsregnskapet i Alminnelig Næringsoppgave 1 RF-1175. Begge grupper leverer i tillegg til næringsoppgave skjema RF-1224.

Les mer på Norske kunsthåndverkeres nettsted

VISP har laget en steg for steg-guide for deg som skal levere Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242).

VISP har en pedagogisk presentation (power-point, 2013) ang. regler for skatt/mva gjeldende for kunstneres regnskapsføring.