Innførsel av kunst i Norge

Kunstnere kan innføre egne originale kunstverk avgiftsfritt. Fritaket gjelder også dersom innførselen skjer ved mellommann i kunstnerens navn. Som mellommann ansees person, institusjon eller næringsdrivende kunsthandler, som på vegne av kunstneren, innfører et originalt kunstverk.

Utførsel av kunst fra Norge

Deklareringsplikt gjelder alle varer der verdien på varen overstiger kr 5000. Du søker ved å deklarere varen for Tollvesenet. Privatpersoner og kunstnere, kan bruke Enhetsdokumentet, SAD-blanketten (Single Administrative Document), i alle EU- og EFTA land. For varer med en verdi under kr. 5000 bør det legges ved en proformafaktura hvor det bekreftes hvem som er opphavsperson og eier.

Les mer på Norske kunsthåndverkeres nettsted

For mer informasjon om deklarering ved utførsel se Tollvesenets Veileder til utførsel

Last ned mal på proformafaktura på Postens nettsted