Passer for
Grunntrinn
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Grethe Hald
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Dager
1
Varighet
Etter avtale
Antall elever
20
IMG_3087

Kort gjennomgang av tresnittets historie, der det vises inspirerende eksempler på tre brukt i kunsten, fra middelalderen til dagens samtidskunst
Vi finner materialer/ rekved med elevene der det lar seg gjøre.
Evt skaffes treplater, til tresnitt eller monotypi: skjæring eller ren innfarging og avtrykk. Rekveden kan også brukes til skulptur, der det er ønskelig og mulig. Det utarbeides en mer konkret prosjektbeskrivelse for det aktuelle stedet, ut fra bl.a. geografi (muligheter for å finne rekved)

IMG_3127

Grethe om seg selv:
Jeg er tegner og grafiker, halvt nordlending som bor i Vestfold. Har vært mye og arbeidet med bilder i Nordland.(Ass, medlem i NNBK) Jeg tok diplom på SHKS på tresnitt og var senest utstilt i Japan, på KIWA: Kyoto International Woodprint Association.