Passer for
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Alta Museum og Nordnorsk Kunstnersenter
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Marita Isobel Solberg
Anders Sunna
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
90 minutter, 2 grupper pr dag
Antall elever
30

Med utgangspunkt i to malerier av den unge, samiske kunstneren Anders Sunna, vil samisk historie, samisk kultur og betingelser for livskraftige samisk samfunn bli belyst. Verkene aktualiserer ulike dominerende syn på den samiske folkegruppe, tidens skiftende betingelser for samiske næringer og utfordringer i dagens samfunn.

I møte med elevene vil fokus ligge på et utvalg som øker elevens forståelse av dagens debatter knyttet til urfolk, ressurser og rettigheter, og inkludere elevoppgaver som vektlegger læring for forståelse.

Elevene får både studere kunstverkene og utfordres til egen aktivitet, med collage, individuelt eller i grupper.

			

Kunstnerprofiler

Marita Isobel Solberg

Marita Isobel Solberg arbeider med keramikk og metall, ofte i forbindelse med installasjoner hvor elementer som musikk, tegninger og prosjekterte bilder knyttes til hennes kunst.

Anders Sunna

Anders Sunna er fra Pajala i Nord-Sverige. Han begynte å male som 10-åring, etter at han fikk farger og pensler av sin morfar, som selv malte mye.