Se eksempler

Nederst på siden presenterer vi et lite utvalg prosjekter der kunstnere knyttet til Nordnorsk kunstnersenter har vært kunstfaglige prosjektledere eller utøvende kunstnere.

Om kunst på arbeidsplassen

Kunst kan gjøre mye i et arbeidsmiljø. Internt bidrar kunst til å skape trivsel og til å gjøre medarbeiderne stolte av arbeidsplassen sin. I forhold til  kunder og samarbeidspartnere bidrar kunsten til å bygge et omdømme og signalisere verdier. God kunst er alltid et godt utgangspunkt for gode samtaler, og kunst i arbeidsmiljøet gir alltid en historie å fortelle. Vi kan mye om kunst, og vil gjerne foreslå den kunsten som kan passe akkurat for din organisasjon.

Stort nettverk

Kunstnersenterets styrke er at vi gjennom vår lange historie og omfattende virksomhet har et stort nettverk blant norske samtidskunstnere, både fra Nord-Norge og andre deler av verden. Disse arbeider innenfor et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer. Kunstnere vi formidler holder et høyt nivå og er representert i sentrale nasjonale og internasjonale institusjoner.

Godkjente kunstkonsulenter

I arbeidet med utsmykkingsprosjekter benytter NNKS seg av profesjonelle konsulenter med faglig kompetanse på området, både når det gjelder kunst og prosjektledelse. Alle våre konsulenter er godkjent for opptak i KORO (Kunst i offentlig rom) sitt konsulentregister. KORO er statens institusjon for arbeid med offentlig kunst og den største og viktigste aktøren på området i Norge. Konsulentene vi samarbeider med sikrer våre oppdragsgivere kvalitet, og vil ha en god forståelse for oppgavens kunstfaglige utfordringer.

Vi tilbyr

  • Høy faglig kompetanse
  • Gratis rådgiving og analyse
  • Utarbeidelse av forslag med budsjett
  • Alt fra enkeltverk til, store oppdrag der flere verk skal skape en sammenheng i store bygninger
  • Løsninger der kunst er integrert i arkitektur
  • Prosjektledelse

Les mer