Årsmøte

Kunstnersenterets generalforsamling består av medlemmene i de to regionale kunstnerorganisasjonene, Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

Styret

Styret i NNKS består av 2 representanter fra Nord-Norske Bildende Kunstnere, 2 representanter fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, 1 ansattes representant og 1 statlig oppnevnt representant. Per i dag er dette styret i NNKS:

  • Cecilie Haaland, NKNN, styreleder
  • Helle Storvik, NNBK, styrets nestleder
  • Trym Ivar Bergsmo, NNBK
  • Silja Skoglund, NKNN
  • Kristin Risan, ansattes representant
  • Even Aursand, fylkenes representant

(NKNN= Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, NNBK=Nordnorske bildende kunstnere)